Willemsoord

RIJKSMONUMENT GEBOUW 51

DE VERBINDER EN HET LEVENDIGE HART VAN WILLEMSOORD

 

  

Conceptontwikkeling | Positionering | Doelgroepanalyse

Den Helder wil zijn positie als centrumgemeente heroveren met een aantrekkelijk en levendig stadshart als een van de speerpunten. Een bruisend Willemsoord, het gebied in het stadshart voor horeca en evenementen met een nautisch historisch verleden, is hierbij essentieel. Het rijksmonument Gebouw 51 is centraal gelegen op Willemsoord en kan een belangrijke rol spelen als trekker van het gebied. Willemsoord BV heeft Rappange & Parters in samenwerking met DOKA gevraagd een visie te ontwikkelen voor dit gebouw. 

We hebben een visie ontwikkeld voor de herbestemming van Gebouw 51. De visie dient als basis voor een sterk merk voor zowel het gebouw als het gebied. Hiervoor hebben wij onder andere de potentiële doelgroep, trends en geschiedenis en identiteit van het het gebouw en de plek geanalyseerd. Daarvanuit hebben wij een aantal kaders bepaald in de vorm van een overkoepelend concept, ingebed in de gebiedsvisie en het stedelijk beleid. De visie voor Gebouw 51 hebben we  in beeld gebracht in een visiedocument.


Partner

Rappange & Partners architecten