Fort Prins Frederik

FORT PRINS FREDERIK

NIEUW LEVEN VOOR EEN VEROUDERD FORT TERREIN

 

  

Conceptontwikkeling | Positionering

Gemeente Goeree-Overflakkee wil verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de nieuwe invulling van het Fort Prins Frederik. Met als doel om tot een conceptmatige basis visie te komen waar de kansen voor het fort in naar voren komen. DOKA heeft in opdracht van RED Concepts drie conceptrichtingen uitgewerkt. Middels een interactieve werksessie hebben we deze conceptrichtingen verder uitgediept om tot een gedragen visie te komen voor verdere uitwerking.