Bijbelhuis Schiedam

BIJBELHUIS, SCHIEDAM

HERONTWIKKELING VAN RELIGIEUS ERFGOED

 

  

Haalbaarheidsstudie | Visie | Realisatie 

Door BOEi zijn we gevraagd voor de herontwikkeling van het Bijbelhuis te Schiedam. Het Bijbelhuis aan de Lange Haven 70 is oorspronkelijk gebouwd als blokmakerij voor de scheepsvaart en in 1919 door de naastgelegen Havenkerk aangekocht en herbestemd tot patronaatsgebouw. De centrale ligging in Schiedam in het ‘Jenever-district’ met een stopplaats van de lokale fluisterboot voor de deur, maken een herbestemming van dit pand kansrijk. De uitvraag is om middels een haalbaarheidsonderzoek te bepalen wat de nieuwe bestemming van het pand moet worden. En dit vervolgens tot realisatie te brengen.